TandhyienistVad gör en tandhygienist?

Tillsammans med tandläkaren arbetar Tandhygienisten med förebyggande behandlingar och munhygien för att undvika att du får problem med tänderna, tandköttet och slemhinnorna.

Genom en regelbunden kontakt med tandhygienisten kan man undvika att små problem i munnen blir större.

Inflammationer i tandköttet

Inflammationer i tandköttet beror på plack, bakterier och tandsten som bildas i gränsen mellan tanden och tandköttet. En blödning i tandköttet vid tandborstning eller vid rengöring med tandstickor är en tandköttsinflammation.

Tand i genomskärning
Tandhygienistens genomgång av tänder och tandköttsfickor

Obehandlad inflammation

En obehandlad inflammation  kan övergå till en tandköttsficka vilket är en fördjupning mellan tanden och tandköttet. När tandköttsfickan når ett visst djup benämns det som tandlossning.

tandlossningIlustration av tandköttsficka

Med en god munhygien och en regelbunden hjälp av en tandhygienist kan man behandla dessa tillstånd på ett bra sätt. På Lunatandläkarna gör vi en individuell bedömning av just vad du har för behov av att besöka tandhygienist och tandläkare.

Leg tandhygienist
Leg tandhygienist Linda Moransson

Muntorrhet

Många mediciner har som biverkning att orsaka muntorrhet. Många äldre har en omfattande medicinlista och det är viktigt att gå igenom den med sin tandläkare och tandhygienist. Vid muntorrhet löper man stor risk för att få besvär med tänder och slemhinnor.

Fluor

För att hjälpa patienter med muntorrhet kan man dels stimulera salivflödet med smakämnen och med tuggning. Det finns ett stort antal tuggummin och tabletter att välja mellan. Patienterna kan också bli hjälpta med sköljlösningar och saliversättningsmedel. För att undvika karies i tänderna bör patienten få information om munhygieniska åtgärder som t.ex. fluoranvändning. Man bör också diskutera med sin läkare om den medicin man använder påverkar salivflödet. Vid uttalade besvär av muntorrhet kan man även om möjligt pröva ett byte av läkemedel eller förändra kombination av läkemedel. kontakta oss för en professionell bedömning av dina tänder. Priset för en basundersökning hos oss följer Försäkringskassans referenspris som är en prisjämförelse framtagen av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).