Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/b/lunatandlakarna.se/httpd.www/lunafiles/plugins/simple-history/loggers/SimplePluginLogger.php on line 1078 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/b/b/b/lunatandlakarna.se/httpd.www/lunafiles/plugins/simple-history/loggers/SimplePluginLogger.php on line 1097 Snarkar du? | Lunatandläkarna

Snarkar du?Anti-apnéskenor som sömnapné behandling

sömnapné behandling apnéskena / Sömnapné är så vanlig att den kallas folksjukdom. Ungefär 80 000 människor i Sverige har diagnosen, men mörkertalet är stort och upp emot 300 000 personer lever utan att veta om sin sjukdom. En av sjukdomens tydligaste symptom är högljudd snarkning med allt vad det innebär i socialt lidande men också många följdåkommor. Medicinsk forskning visar tydliga samband mellan sjukdomen sömnapné och följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, stroke och depression. Det är dock många riskfaktorer som bidrar till en ökad risk för sömnapné, exempelvis fetma och högt blodtryck. Kring dessa frågor forskas det intensivt just nu på denna växande folksjukdom

För de drabbade finns det hjälp att få och ofta börjar man med att använda en så kallad anti-apnéskena.

Bild: Antiapnéskena

Snarkskena

 

Varför stiger antalet insjuknade i sjukdomen sömnapné?

Många vet inte om att de lider av sömnapné. Uppskattningsvis så lider så många som 300 000 människor i Sverige idag av sjukdomen och det finns trender i samhället som tyder på att denna siffra bara kommer att öka. De tydligaste faktorerna i samhället som gör att sjukdomen kommer öka är framförallt en allt äldre och mer överviktig befolkning.

Behandling för Sömnapné?

Sömnapné kan behandlas på flera olika sätt. Valet stryrs dels av patientens symptom och dels av vilken typ av apnéer patienten lider av, centrala eller obstruktiva apnéer. Sjukdomen kommer inte över en natt och därmed ser också behoven olika ut beroende på hur allvarlig sjukdomen utvecklats för den enskilde.

Hur allvarlig sjukdomen är vid diagnos styr också valet av behandling. Lindrig sömnapné behandlas till en början med en så kallad anti-apnéskena . Allvarligare former av sömnapné behandlas med så kallad CPAP. Det är en medicinteknisk utrustning som innebär att man sover med en mask eller näskudde, och via en slang och en kompressor skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna och patienten får den syremängd som behövs undviker andningsuppehållen. Det gör att de så kallade apnéerna helt eller delvis upphör och därmed mår patienten mycket bättre. En viktig del av en CPAP är den mask som man använder till maskinen. Det är viktigt att masken känns skön och bekväm.

Hur fungerar en anti-apnéskena?

En anti-apnéskena är en typ av ”tandställning” som den drabbade använder på natten. Anti-apnéskenan skjuter fram hakpartiet när patienten sover och underlättar därför andningen genom att tungan och mjuka gommen hindras från att falla tillbaka och begränsa andningsvägarna. Det gör att lindrigare apnéer kan behandlas med anti-apnéskenor.

Snarkskena i mun

Var kan jag få en anti-apnéskena?

Du kan få en remiss på din vårdcentral för sömnutredning för att konstatera eventuell sömnapné. Om sömnutredningen visar att du lider av sömnapné ber du läkaren att skicka remissen till Lunatandläkarna för framställning av en anti-apnéskena. Vi har ett mångårigt samarbete med Aleris Fysiologlab och Luna Vårdcentral för att hjälpa patienter i Södertälje med sömnapné problematik.

Sömnapné har uppmärksammats alltmer inte minst av socialstyrelsen i förhållande till tandvård. Socialstyrelsen rekommenderar att tandvården ska axla en större roll för behandling av sömnapné.

Hur yttrar sig sömnapné?

När man lider av sömnapné så är man extremt trött. Detta påverkar hela ens sociala och emotionella liv. Det beror på att patienten inte får tillräckligt med syre under natten samt hela tiden vaknar upp ur sin djupsömn när apnéerna inträffar. En följdeffekt av att kroppen inte syresätts ordentligt är att man kan få allvarligare former av hjärtkärlsjukdomar och diabetes än man annars hade fått. Forskningen har kunnat visa ett sambandet mellan sömnapné och dessa följdsjukdomar.

En annan konsekvens av sömnapné och de grova snarkningarna är att den drabbades partner ofta lider. Att inte kunna sova på grund av att ens partner snarkar kan orsaka allvarliga slitningar för ett par.

Comments are closed.
-->