RotbehandlingAllmänt

Roten på en frisk tand sitter fast i käkbenet och har rotkanaler som innehåller så kallad pulpa. Pulpan, som är uppbyggd av bindväv, innehåller nerver och blodkärl. En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och rengör tanden från bakterier för att sedan fylla rotkanalen.

En rotfyllning görs ofta när pulpan blivit inflammerad eller infekterad av bakterier när man fått hål i en tand.

Hur går behandlingen till?

Först borrar tandläkaren bort den infekterade mjuka tandsubstansen och gör rent tandkronan med bakteriedödande vätskor. Sedan rengörs rotkanalerna med smala filar, som ibland sitter på en borr som roterar sakta, innan rotkanalen spolas ren med vätska.

Om det behövs tar tandläkaren också en röntgenbild för att kontrollera att rotkanalen blir helt renrensad.

Hur lång tid det tar att rotfylla en tand beror till exempel på antalet rötter och var tanden sitter. Man får ibland gå med en tillfällig bakteriedödande rotfyllning några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs.

Vid själva rotfyllningen fylls rotkanalen med ett gummimaterial och ett rotkanalscement som hindrar nya bakterier att komma in i roten.

Det gör vanligtvis inte ont att rotfylla en tand, men man kan få bedövning om det behövs.

Hur mår man efteråt?

Man kan vara öm i tanden både efter rengörningen och efter rotfyllningen, men det brukar gå över av sig själv efter några dagar. I sällsynta fall kan det ta några månader. Det är bra att ta värktabletter om man behöver lindra smärtan. Om tanden känns öm under en längre tid bör man kontakta sin tandläkare.

Varför behövs rotfyllning?

Den friska tanden

Tand i genomskärning

En tand består av krona och rot. Kronan är den del som syns i munnen, medan roten sitter fast i käkbenet. I roten finns en eller flera rotkanaler som leder ned till rotens slut, rotspetsen. I rotkanalen finns pulpan. Den är uppbyggd av bindväv, som innehåller blodkärl och nerver.

Tandnerven tas bort

Vid en rotfyllning tar tandläkaren bort tandnerven, pulpan, eller rester av den. Därefter rengörs och formas tandens rotkanaler som sedan försluts med ett gummimaterial, så kallat guttaperka, och ett rotkanalscement som ska förhindra att nya bakterier kommer in i roten.

Olika orsaker

Den vanligaste orsaken till att en tand måste rotfyllas är att pulpan har blivit inflammerad eller infekterad av bakterier från ett hål, kariesangrepp. Det finns även andra anledningar till rotfyllning, till exempel:

  • En tand har sedan tidigare en djup fyllning som inte längre håller tätt för bakterier. Ett sådant läckage under en djup fyllning kan leda till skador eller förvärra tidigare skador på pulpan. En tand med djup fyllning kan vara känslig för värme och kyla.
  • Man ska få en bro eller tandkrona insatt och tanden som ska vara stöd är så skadad att den inte utgör ett tillräckligt fäste. Tandläkaren måste då fästa ett stift i tandroten. För att det ska vara möjligt måste tanden rotfyllas.
  • Om man får ett slag mot en tand kan det ibland ge skador på pulpan som gör att tanden behöver rotfyllas.

 

De flesta rotfyllningar lyckas

Fördelen med en rotfyllning är att man slipper dra ut tanden och man får en tand som kan fungera i många år framöver. Möjligheten att lyckas med en rotfyllning är mycket god. Det kan vara mer komplicerat att rotfylla en tand som sitter långt bak i munnen. Det beror bland annat på att det är svårare att komma åt.

 Källa: 1177 Vårdgiden