Priser

-Ersättningregler för tandvårdsstödet

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Patienten får alltid muntligt och skriftligt kostnadsförslag i samband med besök hos tandläkaren.

100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare  830:- 830:-
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare  365:- 365:-
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare  1035:- 1035:-
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare  1705:- 1705:-
111 Basundersökning utförd av tandhygienist  610:- 610:-
112 Basundersökning utförd av tandhygienist med fullständig pjrodontal undersökning  805:- 805:-
113 Akut eller annan undersökning utförd av tandhygienist  255:- 255:-
114 Kompletterande undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist  480:- 480:-
121 Röntgenundersökning av enskild tand  55:- 55:-
122 Röntgenundersökning, delstatus  235:- 235:-
123 Röntgenundersökning, helstatus  895:- 795:-
124 Panoramaröntgen  720:- 520:-
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys  510:- 510:-
126 Röntgenundersökning, omfattande  1065:- 965:-
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering  620:- 620:-
161 Salivsekretionsmätning  570:- 570:-
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning  320:- 320:-
163 Biopsi  960:- 960:-
164 Laboratoriekostnader vid PAD  525:- 525:-

200 - Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  435:- 435:-
204 Profylaxskena, per skena  765:- 765:-
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid  160:- 160:-
206 Fluorbehandling  320:- 320:-
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten  255:- 255:-
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande  475:- 475:-
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande  755:- 755:-

300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling  400:- 400:-
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder  745:- 745:-
303 jukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling  1105:- 1105:-
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande  1650:- 1650:-
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  450:- 450:-
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  160:- 160:-
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer  980:- 980:-
314 Beteendemedicinsk behandling  455:- 455:-
321 Beteendemedicinsk behandling  485:- 485:-
322 Stegvis exkavering  1095:- 1095:-
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  475:- 475:-
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning  960:- 960:-
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling  1425:- 1425:-

400 - Kirurgiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
401 Tanduttagning, en tand  1150:- 1005:-
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand  1760:- 1660:-
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel  325:- 180:-
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle  3450:- 3060:-
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi  4570:- 4080:-
406 Tanduttagning, övertalig tand  1005:- 1005:-
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle  2650:- 2550:-
420 Implantat, per styck  3850:- 2620:-
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat  8290:- 3525:-
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik  2190:- 1465:-
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat  10290:- 4695:-
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik  2290:- 1645:-
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat  13100:- 6480:-
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik  2890:- 2195:-
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle  4990:- 3875:-
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle  5990:- 4665:-
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle  3990:- 3840:-
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant  1510:- 1510:-
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant  2690:- 2450:-
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant  2590:- 1825:-
435 Avlägsnande av ett implantat  1005:- 1005:-
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel  180:- 180:-
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle  2485:- 2485:-
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle  3515:- 3515:-
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle  3350:- 3350:-
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle  4560:- 4560:-
445 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle  4560:- 4560:-
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  1805:- 1805:-
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  1220:- 1220:-
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  735:- 735:-
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd  315:- 315:-

500 - Rotbehandling

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal  3525:- 3325:-
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler  4205:- 4005:-
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler  5230:- 5030:-
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler  5685:- 5485:-
521 Akut endodontisk behandling  1450:- 785:-
522 Komplicerad rotkanallokalisation  990:- 785:-
523 Stiftborttagning  1150:- 1150:-
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle  3990:- 3590:-
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd  1490:- 1010:-

600 - Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena  3420:- 3420:-
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena  3420:- 3420:-
603 Reponeringsskena, per skena  5170:- 5170:-
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena  2250:- 2110:-
606 Motorisk aktivering  480:- 480:-
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering  735:- 735:-

700 - Reparativa åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand  695:- 595:-
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand  1045:- 945:-
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand  1225:- 1125:-
704 Fyllning av en yta på en molar eller premolar  860:- 760:-
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar  1215:- 1115:-
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar  1590:- 1490:-
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd  1795:- 1695:-
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi  640:- 540:-

800 - Protetiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke  6770:- 5710:-
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke  5875:- 4395:-
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift  3095:- 3095:-
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift  1790:- 1470:-
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led  2850:- 2190:-
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per led  1990:- 1750:-
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes  3370:- 3370:-
807 Radikulärförankring vid avtagbar protes  2350:- 2350:-
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner  3300:- 3300:-
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led  990:- 990:-
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd  890:- 550:-
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats  1445:- 1445:-
813 Broreparation med tandteknisk insats  4425:- 4425:-
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande  7650:- 7650:-
815 Sadelkrona  6550:- 5145:-
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder  4395:- 3680:-
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder  5690:- 5110:-
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad  14250:- 10870:-
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments  16200:- 12285:-
826 Attachments, per styck  95:- 95:-
827 Hel underkäksprotes  12500:- 9080:-
828 Hel överkäksprotes  12500:- 9080:-
829 Immediatprotes, hel käke  7990:- 6885:-
831 Justering av avtagbar protes  370:- 370:-
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand  1850:- 1240:-
833 Rebasering av protes  2990:- 2520:-
834 Lagning av protes där avtryck krävs  2790:- 1945:-
835 Rebasering och lagning av protes  3490:- 2980:-
836 Komplicerad lagning av protes  4350:- 3830:-
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes  6990:- 6510:-
839 Inmontering av förankringselement, per käke  3190:- 2945:-
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning  1910:- 1910:-
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering  5315:- 5315:-
847 Klammerplåt  3820:- 3830:-
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition  535:- 535:-
850 Implantatförankrad krona, en per käke  9795:- 7780:-
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke  7990:- 6000:-
853 Hängande led vid implantatförankrad bro  2890:- 2190:-
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led  2395:- 2120:-
855 Fästskruv och cylinder vid semimpermanent krona på implantat, per implantat  435:- 435:-
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led  1650:- 1160:-
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat  380:- 380:-
858 Distans inkl centrumskruv, per styck  1890:- 1155:-
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat  45580:- 31440:-
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat  47990:- 33400:-
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler  49900:- 34905:-
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler  45900:- 30435:-
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat  22900:- 17180:-
872 Implantatstödd täckprotes, tre implantat  26900:- 19175:-
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler  28900:- 21790:-
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat  3105:- 3105:-
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat  3440:- 3440:-
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat  4690:- 4055:-
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantat-komponeter och förankringselement  18900:- 14010:-
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck  280:- 280:-
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat  2090:- 2090:-
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande  1250:- 1085:-
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat  3495:- 3185:-
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats  5575:- 5575:-
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs  15550:- 10215:-
888 Fästskruv, per styck  180:- 180:-
889 Centrumskruv, per styck  625:- 625:-
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat  8505:- 6505:-

900 - Tandreglering och utbytesåtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand  6550:- 1125:-
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar  6550:- 1490:-
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår.  13925:- 4395:-
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036.  13925:- 6585:-
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår  13925:- 2190:-
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på  11440:- 4395:-

000 - Kosmetisk tandvård utan

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
0001 Tandblekning över och underkäken  3590:- 0:-
0001 Skalfasader per fasad gjord på kosmetisk indikation  7500:- 0:-