Priser

-Ersättningregler för tandvårdsstödet

 

100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare  825:- 825:-
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare  365:- 365:-
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare  1035:- 1035:-
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare  1705:- 1705:-
111 Basundersökning utförd av tandhygienist  610:- 610:-
112 Basundersökning utförd av tandhygienist med fullständig pjrodontal undersökning  805:- 805:-
113 Akut eller annan undersökning utförd av tandhygienist  255:- 255:-
114 Kompletterande undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist  480:- 480:-
121 Röntgenundersökning av enskild tand  55:- 55:-
122 Röntgenundersökning, delstatus  235:- 235:-
123 Röntgenundersökning, helstatus  790:- 790:-
124 Panoramaröntgen  640:- 520:-
126 Röntgenundersökning, omfattande  965:- 965:-
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering  615:- 615:-
161 Salivsekretionsmätning  570:- 570:-
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning  315:- 315:-
163 Biopsi  955:- 955:-
164 Laboratoriekostnader vid PAD  515:- 515:-

200 - Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  435:- 435:-
204 Profylaxskena, per skena  760:- 760:-
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid  160:- 160:-
206 Fluorbehandling  320:- 320:-

300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling  395:- 395:-
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder  745:- 745:-
303 jukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling  1610:- 1610:-
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  450:- 450:-
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  160:- 160:-
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer  980:- 980:-
314 Beteendemedicinsk behandling  455:- 455:-
321 Beteendemedicinsk behandling  485:- 485:-
322 Stegvis exkavering  1095:- 1095:-
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  470:- 470:-
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning  960:- 960:-
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling  1425:- 1425:-

400 - Kirurgiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
401 Tanduttagning, en tand  1005:- 1005:-
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand  1655:- 1655:-
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel  350:- 180:-
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle  3350:- 3050:-
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi  4570:- 4070:-
406 Tanduttagning, övertalig tand  985:- 985:-
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle  1965:- 1965:-
420 Implantat, per styck  3505:- 2505:-
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat  7990:- 3440:-
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik  1925:- 1425:-
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat  9990:- 4585:-
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik  2015:- 1605:-
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat  12500:- 6325:-
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik  2790:- 2145:-
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle  4990:- 4775:-
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle  7390:- 6375:-
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle  3755:- 3755:-
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi, tilläggsåtgärd  990:- 990:-
435 Avlägsnande av ett implantat  985:- 985:-
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel  175:- 175:-
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle  2425:- 2425:-
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle  3440:- 3440:-
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle  3575:- 3275:-
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle  4760:- 4460:-
445 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle  4760:- 4460:-
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  1735:- 1735:-
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  1175:- 1175:-
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  715:- 715:-
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd  305:- 305:-

500 - Rotbehandling

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal  3285:- 3285:-
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler  4015:- 4015:-
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler  4915:- 4915:-
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler  5460:- 5460:-
521 Akut endodontisk behandling  1100:- 760:-
522 Komplicerad rotkanallokalisation  740:- 740:-
523 Stiftborttagning  1125:- 1125:-
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle  3695:- 3495:-
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd  1390:- 980:-

600 - Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena  3345:- 3345:-
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena  3345:- 3345:-
603 Reponeringsskena, per skena  5060:- 5060:-
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena  2060:- 2060:-
606 Motorisk aktivering  470:- 470:-
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering  720:- 720:-

700 - Reparativa åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand  580:- 580:-
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand  920:- 920:-
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand  1100:- 1100:-
704 Fyllning av en yta på en molar eller premolar  745:- 745:-
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar  1095:- 1095:-
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar  1460:- 1460:-
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd  1655:- 1655:-
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi  525:- 525:-

800 - Protetiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke  6350:- 5610:-
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke  5490:- 4260:-
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift  3025:- 3025:-
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift  1725:- 1435:-
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led  2550:- 2150:-
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per led  1850:- 1710:-
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes  3290:- 3290:-
807 Radikulärförankring vid avtagbar protes  2270:- 2270:-
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner  3225:- 3225:-
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led  965:- 965:-
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd  540:- 540:-
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats  1415:- 1415:-
813 Broreparation med tandteknisk insats  4330:- 4330:-
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande  7480:- 7480:-
815 Sadelkrona  6350:- 5025:-
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder  3945:- 3595:-
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder  5275:- 4985:-
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad  13500:- 10500:-
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments  15865:- 11865:-
826 Attachments, per styck  90:- 90:-
827 Hel underkäksprotes  9575:- 8835:-
828 Hel överkäksprotes  9575:- 8835:-
829 Immediatprotes, hel käke  7685:- 6685:-
831 Justering av avtagbar protes  360:- 360:-
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand  1390:- 1210:-
833 Rebasering av protes  2690:- 2465:-
834 Lagning av protes där avtryck krävs  2390:- 1905:-
835 Rebasering och lagning av protes  3100:- 2915:-
836 Komplicerad lagning av protes  3735:- 3735:-
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes  6650:- 6350:-
839 Inmontering av förankringselement, per käke  3100:- 2880:-
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning  1870:- 1870:-
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering  5195:- 5195:-
847 Klammerplåt  3745:- 3745:-
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition  525:- 525:-
850 Implantatförankrad krona, en per käke  9540:- 7540:-
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke  7815:- 5815:-
853 Hängande led vid implantatförankrad bro  2690:- 2150:-
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led  2305:- 2050:-
855 Fästskruv och cylinder vid semimpermanent krona på implantat, per implantat  420:- 420:-
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led  1390:- 1135:-
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat  365:- 365:-
858 Distans inkl centrumskruv, per styck  1690:- 1105:-
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat  43380:- 30485:-
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat  45380:- 32365:-
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler  47380:- 33805:-
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler  42380:- 29500:-
871 mplantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat  20500:- 16655:-
872 Implantatstödd täckprotes, tre implantat  24900:- 18565:-
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler  26900:- 21085:-
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat  3010:- 3010:-
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat  3330:- 3330:-
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat  4590:- 3925:-
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantat-komponeter och förankringselement  16900:- 13625:-
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck  270:- 270:-
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat  2045:- 2045:-
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande  1060:- 1060:-
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat  3120:- 3120:-
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats  4535:- 4435:-
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs  14365:- 10365:-
888 Fästskruv, per styck  170:- 170:-
889 Centrumskruv, per styck  600:- 600:-
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat  8505:- 6505:-

900 - Tandreglering och utbytesåtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand  6350:- 1100:-
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar  6350:- 1460:-
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår.  13420:- 4260:-
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036.  11230:- 6410:-
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår  13420:- 2150:-
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på  11230:- 4260:-

000 - Kosmetisk tandvård utan

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
0001 Tandblekning över och underkäken  3590:- 0:-
0001 Skalfasader per fasad gjord på kosmetisk indikation  7500:- 0:-
0001 Övrig tandvård gjord på kosmetisk indikation, begär kostnadsförslag  0:- 0:-