Priser

-Ersättningregler för tandvårdsstödet

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Patienten får alltid muntligt och skriftligt kostnadsförslag i samband med besök hos tandläkaren.

100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare  845:- 845:-
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare  370:- 370:-
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare  1055:- 1055:-
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare  1725:- 1725:-
111 Basundersökning utförd av tandhygienist  635:- 635:-
112 Basundersökning utförd av tandhygienist med fullständig pjrodontal undersökning  825:- 825:-
113 Akut eller annan undersökning utförd av tandhygienist  270:- 270:-
114 Kompletterande undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist  510:- 510:-
121 Röntgenundersökning av enskild tand  55:- 55:-
122 Röntgenundersökning, delstatus  235:- 235:-
123 Röntgenundersökning, helstatus  905:- 805:-
124 Panoramaröntgen  720:- 525:-
125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys  515:- 515:-
126 Röntgenundersökning, omfattande  1085:- 985:-
127 Röntgenundersökning, delstatus  195:- 195:-
128 Röntgenundersökning , större delstatus  335:- 335:-
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering  595:- 595:-
161 Salivsekretionsmätning  600:- 600:-
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning  330:- 330:-
163 Biopsi  980:- 980:-
164 Laboratoriekostnader vid PAD  545:- 545:-

200 - Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  415:- 415:-
204 Profylaxskena, per skena  795:- 795:-
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid  170:- 170:-
206 Fluorbehandling  340:- 340:-
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten  270:- 270:-
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande  500:- 500:-
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande  795:- 795:-

300 - Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling  405:- 405:-
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder  760:- 760:-
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling  1125:- 1125:-
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande  1685:- 1685:-
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  415:- 415:-
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  165:- 165:-
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer  1035:- 1035:-
314 Beteendemedicinsk behandling  480:- 480:-
321 Beteendemedicinsk behandling  420:- 420:-
322 Stegvis exkavering  1115:- 1115:-
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  500:- 500:-
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning  1015:- 1015:-
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling  1505:- 1505:-

400 - Kirurgiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
401 Tanduttagning, en tand  1150:- 1025:-
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand  1795:- 1690:-
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel  325:- 185:-
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle  3620:- 3120:-
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi  4660:- 4160:-
406 Tanduttagning, övertalig tand  1025:- 1025:-
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle  2555:- 2055:-
420 Implantat, per styck  3890:- 2815:-
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat  8490:- 3620:-
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik  2290:- 1505:-
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat  10490:- 4830:-
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik  2390:- 1690:-
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat  13300:- 6665:-
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik  2890:- 2255:-
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle  4990:- 3975:-
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle  5990:- 4805:-
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle  3990:- 3920:-
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant  1590:- 1510:-
431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant  2690:- 2450:-
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant  2590:- 1885:-
435 Avlägsnande av ett implantat  1025:- 1025:-
436 Avlägsnande av ett implantat, enkel  185:- 185:-
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle  2535:- 2535:-
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle  3585:- 3585:-
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle  3415:- 3415:-
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle  4650:- 4650:-
445 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle  4650:- 4650:-
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  1815:- 1815:-
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  1225:- 1225:-
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle  745:- 745:-
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd  325:- 325:-

500 - Rotbehandling

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal  3595:- 3395:-
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler  4296:- 4095:-
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler  5335:- 5135:-
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler  5800:- 5600:-
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare  1450:- 905:-
521 Akut endodontisk behandling  1450:- 800:-
522 Komplicerad rotkanallokalisation  990:- 805:-
523 Stiftborttagning  1170:- 1170:-
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle  4250:- 3660:-
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd  1490:- 1030:-

600 - Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena  3530:- 3530:-
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena  3530:- 3530:-
603 Reponeringsskena, per skena  5605:- 5605:-
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena  2110:- 2110:-
606 Motorisk aktivering  510:- 510:-
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering  750:- 750:-

700 - Reparativa åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand  705:- 605:-
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand  1060:- 960:-
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand  1245:- 1145:-
704 Fyllning av en yta på en molar eller premolar  875:- 775:-
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar  1240:- 1140:-
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar  1615:- 1515:-
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd  1825:- 1725:-
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi  645:- 545:-

800 - Protetiska åtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke  6870:- 5755:-
800 HELKERAMISK, Permanent tandstödd krona, en per käke  7670:- 5755:-
801 Laboratoriefamställd krona  6070:- 4470:-
801 HELKERAMISK, Laboratoriefamställd krona, helkeramisk  6870:- 4470:-
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift  3150:- 3095:-
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift  1790:- 1505:-
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led  2880:- 2205:-
804 HELKERAMISK, Hängande led vid tandstödd protetik, per led, helkeramisk  3650:- 2205:-
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per led  2075:- 1875:-
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes  3425:- 3425:-
807 Radikulärförankring vid avtagbar protes  2455:- 2455:-
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner  3360:- 3360:-
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led  1050:- 1050:-
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd  990:- 560:-
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats  1470:- 1470:-
813 Broreparation med tandteknisk insats  4490:- 4490:-
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande  7760:- 7760:-
815 Sadelkrona  6550:- 5195:-
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder  4495:- 3660:-
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder  5795:- 5160:-
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad  14975:- 10975:-
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments  16500:- 12420:-
827 Hel underkäksprotes  12750:- 9270:-
828 Hel överkäksprotes  12750:- 9270:-
829 Immediatprotes, hel käke  7990:- 6950:-
831 Justering av avtagbar protes  375:- 375:-
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand  1850:- 1255:-
833 Rebasering av protes  2990:- 2555:-
834 Lagning av protes där avtryck krävs  2790:- 1950:-
835 Rebasering och lagning av protes  3490:- 3035:-
836 Komplicerad lagning av protes  4350:- 3810:-
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes  6990:- 6575:-
839 Inmontering av förankringselement, per käke  3190:- 2985:-
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning  1935:- 1935:-
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering  5300:- 5055:-
847 Klammerplåt  3960:- 3960:-
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition  545:- 545:-
850 Implantatförankrad krona, en per käke  9985:- 8105:-
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke  8150:- 6285:-
853 Hängande led vid implantatförankrad bro  2990:- 2205:-
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led  2395:- 2145:-
855 Fästskruv och cylinder vid semimpermanent krona på implantat, per implantat  540:- 540:-
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led  1650:- 1290:-
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat  490:- 490:-
858 Distans inkl centrumskruv, per styck  1890:- 1255:-
859 Integrerad distans/kopplingskomponent  1575:- 1075:-
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat  46680:- 31860:-
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat  48990:- 33840:-
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler  50900:- 35370:-
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler  46900:- 30830:-
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat  23900:- 17350:-
872 Implantatstödd täckprotes, tre implantat  27900:- 19555:-
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler  2990:- 22105:-
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat  4145:- 4145:-
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat  4700:- 4700:-
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat  5605:- 5605:-
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantat-komponeter och förankringselement  18900:- 14390:-
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck  280:- 280:-
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat  2125:- 2125:-
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande  1250:- 1105:-
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat  3495:- 2900:-
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats  5615:- 5615:-
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs  15950:- 10355:-
888 Fästskruv, per styck  180:- 180:-
889 Centrumskruv, per styck  625:- 370:-

900 - Tandreglering och utbytesåtgärder

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand  6550:- 1145:-
922 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar  6550:- 1515:-
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår.  13925:- 4470:-
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036.  12440:- 6675:-
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår  13925:- 2205:-
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på  11640:- 4470:-

000 - Kosmetisk tandvård utan

Åtgärd Behandling Pris Ref pris
0001 Tandblekning över och underkäken  3590:- 0:-
0001 Skalfasader per fasad gjord på kosmetisk indikation  7500:- 0:-