Vad tycker patienterna?



Vi gör en patientenkät där våra patienter tycker till om oss och vi publicerar resultatet på vår hemsida.

Det är jätteviktigt för oss att veta vad ni tycker om oss, så att vi kan rätta till våra svaga sidor och förstärka det vi är bra på.

Vi har ställt följande frågor

Hur upplever du bemötandet på kliniken?

 • Dåligt
 • Mindre bra
 • Godkänt
 • Bra
 • Utmärkt

 

Hur upplever du informationen om din tandhälsa?

 • Dåligt
 • Mindre bra
 • Godkänt
 • Bra
 • Utmärkt

 

Hur upplever du informationen om priser och kostnader?

 • Otydlig
 • Mindre tydlig
 • Ganska tydlig
 • Tydlig
 • Mycket tydlig

 

Känner du dig trygg på kliniken?

 • Dåligt
 • Mindre bra
 • Godkänt
 • Bra
 • Utmärkt

 

Skulle du rekommendera vänner och bekanta att bli patient på Lunatandläkarna?

 • Ja
 • Nej

 

TILL ENKÄTRESULTAT