MedicinerMediciner och munhälsa

Medicinering kan påverkar munhälsan på många olika sätt och däribland orsaka muntorrhet.

Salivens funktioner
Saliven är nödvändig för tandhälsan ur många aspekter. Saliven skyddar både slemhinnor och tänder. En kraftigt försämrad salivkörtelfunktion kan medföra både karies och skador på munslemhinnan.
Saliven har en smörjande funktion på slemhinnan. I saliven finns också så kallade buffrande ämnen som håller saliven på ett pH mellan 6,5 och 7,5 vilket innebär att det inte blir för surt. Detta är mycket viktigt både för att undvika karies och för att undvika skador på munslemhinnan. En sur mun gör att det finns risk för karies och den smörjande effekten av saliven på munslemhinnan försvinner också. Regelbunden förebyggande behandling hos tandhygienist och tandläkare är viktig för att förebygga infektioner orsakade av karies i tänderna.

Saliven hos äldre personer
Det är många äldre personer som har med nedsatt salivfunktion men det har att göra med andra faktorer än åldern. Detta kan bero på ökat användande av vissa mediciner som påverkar salivflödet, allmänsjukdomar t.ex. minskad fuktion i thyroidea och Sjögrens syndrom. Även strålbehandling mot huvud och hals kan påverka spottkörtelfunktionen.

Hur vet man att man är muntorr?
Objektiva symptom på torr mun är torr rodnad munslemhinna, torra spruckna läppar, rodnad blank tunga ofta med fördjupade fåror, återkommande svampinfektioner, sår i munvinklarna. Subjektiva symptom på muntorrhet (xerostomi) upplever patienten när salivflödet minskat till hälften. De subjektiva symptom som patienten upplever kan bestå av svårigheter att svälja, frekvent behov av vätska särskilt nattetid, förändrad smakupplevelse t.ex. metallsmak, svårigheter att tala, bubblig saliv. Det är inte alla som upplever torr mun som har nedsatt funktion av salivkörtlarna.

Lindring vid muntorrhet
För att hjälpa patienter med muntorrhet kan man dels stimulera salivflödet med smakämnen och med tuggning. Det finns ett stort antal tuggummin och tabletter att välja mellan. Patienterna kan också bli hjälpta med sköljlösningar och saliversättningsmedel. För att undvika skador på tänderna bör patienten få information om munhygieniska åtgärder som t.ex. fluoranvändning. Det har i studier visat sig att hos patienter med risk för karies är det viktigt att som komplement till vanlig tandborstning med fluortandkräm använda fluorsköljning. Man bör också diskutera med sin läkare om den medicin man använder påverkar salivflödet. Vid uttalade besvär av muntorrhet kan man även om möjligt pröva ett byte av läkemedel eller förändra kombination av läkemedel.