Proteser i munnenInledning

  • Delprotes

    Delprotesen är fäst med klamrar vid tänder som finns kvar i käken.

Hela proteser och delproteser

När tandvården talar om tandproteser menas avtagbara tänder som är ersättning för en, flera eller alla tänder i en käke och som också kan ha en tandköttsliknande ersättning. Det finns avtagbara hela proteser eller delproteser.

Om man behöver en delprotes för att fylla den tandlucka som har uppstått i käken kan protesen fästas med klamrar runt kvarvarande tänder eller med hjälp av andra mekaniska kopplingar.

Är man helt tandlös i en käke får man en hel protes för hela käken. I överkäken täcker en sådan protes även gommen.

Det finns också avtagbara hela proteser som kan knäppas fast över avkortade tänder eller på implantat, så kallade täckproteser.

 

Avtagbara proteser

  • Delprotes

    Delprotesen är fäst med klamrar vid tänder som finns kvar i käken.

  • Täckprotes

    Täckprotesen är en hel protes som knäpps fast på implantat.

Vad är en avtagbar protes?

En avtagbar protes kan vara en hel protes eller delprotes och består av konstgjorda tänder och ersättning för tandkött och käkben.

Delprotesen är fäst med klamrar eller någon annan fästanordning vid tänder som finns kvar i käken, medan en hel protes ersätter tänderna i en helt tandlös käke.

En hel överkäksprotes fäster som en sugkopp i överkäken och gommen. En hel underkäksprotes vilar på den tandlösa käken och har en form som gör att tungans och kindernas muskler hjälper till att hålla den på plats. Den kan också knäppas fast på avkortade tänder eller implantat och kallas då täckprotes.

Både hel protes och delprotes är löständer, som man själv kan ta ut och sätta in i munnen.

Käkbenet förändras med tiden

När man har förlorat sina tänder och fått en protes påbörjas en omvandling av käkbenet under protesen och benkanten blir gradvis mindre. Det går olika fort hos olika människor och i olika skeden i livet. De första åren efter att man förlorat sina tänder går omvandlingen snabbare. Därefter sker förändringen långsamt.

Det här gör att protesen måste justeras. Protesen ska alltså inte bara ersätta tänderna utan även benet där de suttit fast.

Hur provar man ut en protes?

När man ska få en ny protes kan tandläkaren gå tillväga på två olika sätt.

Om det finns tänder kvar kan tandläkaren ta ett avtryck av käke och tänder. Tandteknikern bygger upp en protes som efterliknar de egna tänderna och som har en ungefärlig passform till käken. Vid samma tillfälle som de dåliga tänderna dras ut kan man få man sin nya protes och passformen justeras provisoriskt. När tandkött och käkben läker ändras formen och en eller flera nya anpassningar av protesen får göras innan passformen är perfekt. Med denna metod slipper man vara utan tänder efter tanduttagningen, vilket kan kännas tryggt.

Om man redan är utan tänderna i käken tas avtryck för att göra en vaxmall. Den används för att kunna mäta var de nya tänderna ska stå. Tillsammans med sin tandläkare väljer man färg och form på sina nya tänder. Man behöver besöka tandläkaren fyra till fem gånger innan protesen är helt klar. Med den här metoden blir passformen hos protesen bra direkt och man slipper oftast justeringar på en längre tid.

Protesen måste justeras efter hand

Det är viktigt att man träffar tandläkaren igen en kort tid efter det att man fått en ny protes så att tandläkaren kan kontrollera och justera passformen. En illa sittande protes kan ge skavsår.

Eftersom benkanten ändrar sig snabbt under protesen den första tiden efter att tänder tagits bort kan det behövas en så kallad rebasering efter ett par månader. En rebasering av protesen innebär att tandläkaren anpassar protesens yta till slemhinnan och benkanten. Det brukar ta en eller ett par dagar.

Protesen behöver kontrolleras och justeras med jämna mellanrum. Ibland måste den göras om, men oftast räcker det att rebasera och slipa in protesen. Man känner då igen formen och det går lätt att anpassa sig efter justeringen. Om man bestämmer sig för att göra en ny protes, och har en gammal som man tycker om, går det att efterlikna den gamla protesen eller kopiera den om den inte är alltför sliten. Man kan också beställa en extra kopia av sin protes att ha i reserv.

Vilka material finns i proteser?

Hela proteser är gjorda av hård akrylatplast med infästade plasttänder.

Delproteser har ett metallskelett av guld, titan eller kobolt-kromlegering och tänder av plast. Delen som ligger mot käken, den så kallade sadeln, består av akrylatplast. Protesen är fäst vid de egna tänderna med klamrar av guld, stål eller titan.

Hur fungerar proteser?

Ju senare i livet man får protes, desto svårare är det att anpassa sig till den. Det kan till exempel vara svårt att tugga viss mat. Däremot fungerar talet ofta bra efter lite träning.

Det är svårare att ha en avtagbar protes i underkäken än i överkäken. Proteser i överkäken kan man ofta få att suga fast mot gommen. Motsvarande sug är svårt att uppnå i underkäken, där tungan och andra muskler kan flytta protesen ur läge om den inte är utformad på ett bra sätt.

Om man får en avtagbar hel protes i underkäken kan man överväga att sätta in två implantat med knäppen som håller protesen bättre på plats, en så kallad täckprotes. Om man vill kan man senare sätta in fler implantat och göra en bro som sitter fast på implantaten.

Vissa sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom, Sjögrens syndrom eller stroke kan göra det svårare att ha lösa proteser. Då kan proteser stödda av implantat öka livskvaliteten.

Delproteser sitter ofta bättre än helproteser

Den som har en delprotes har egna tänder kvar i käken. En delprotes är också löständer, det vill säga man kan själv ta ut och sätta in protesen. Delprotesen sitter oftast stabilt då de fästs vid tänder som finns kvar med hjälp av krokar eller klamrar runt tänderna. En delprotes sitter ofta fast bättre än en hel protes.

Hur rengör man proteser?

Avtagbara proteser är lätta att göra rent eftersom man kan ta ut och borsta dem. Det går bra att använda en protestandborste och oparfymerat diskmedel. Man kan borsta tandköttet under protesen försiktigt med en mjuk tandborste och ljummet vatten.

Man ska undvika tandkräm, då det innehåller slipmedel som kan repa plastmaterialet och göra att det lättare fastnar bakterier på protesen.

Viktigt med kontroller

Även om man har en protes behöver man gå till tandläkaren regelbundet. Det är viktigt att kontrollera protesen regelbundet eftersom underlaget ändrar sig och protesen slits. Om man får skavsår behöver tandläkaren justera protesen. Om protesen har dålig passform kan man lätt få en infektion i slemhinnan som ger rodnad, sveda eller sår.

Garanti

De flesta tandläkare lämnar en ekonomisk garanti för en avtagbar protes under ett år.

 

Källa: 1177 Vårdguiden