ImplantatImplantat

 • Implantat med krona

  Implantat är skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som konstgjorda tänder kan fästas vid.

 • Bro på implantat

  Först opereras implantat in i käkbenet. Sedan fästs konstgjorda tänder vid implantaten.

 • Täckprotes

  En avtagbar protes som knäpps fast på implantat kallas täckprotes.

Vad är implantat?

Tandimplantat är speciella skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Implantaten fungerar som konstgjorda tandrötter i käken. Till skruvarna kan man koppla små förlängningar av titan eller annat material som sticker upp ur tandköttet. Förlängningarna kallas distanser. På de här distanserna eller direkt på implantatet kan sedan en ny konstgjord tand eller en rad nya tänder fästas.

Titan är en metall som har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och går bra ihop med kroppens vävnader.

Implantat kräver noggranna förberedelser

Innan man bestämmer sig för en implantatbehandling blir man undersökt av tandläkaren och pratar igenom hur man mår allmänt. Frågor som brukar diskuteras är om implantat är bästa lösningen, vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna få implantat och om det behövs någon förbehandling.

Är implantat bästa lösningen?

Det är viktigt att diskutera olika möjligheter att ersätta tänder med sin tandläkare. Här är några exempel på olika möjligheter:

 • Man kan överväga att låta en tandlucka vara och vänta med behandling.
 • Man kan få en fast bro som stöds på de egna kvarvarande tänderna.
 • Tandläkaren kan göra en avtagbar protes som ersätter de förlorade tänderna.
 • Man kan få implantat där tandläkaren fäster nya tänder.

Ibland kan tandläkaren behöva konsultera en specialisttandläkare.

Vad krävs för att få behandling med implantat?

Det finns få sjukdomar som gör att man inte kan få implantat, men tandläkaren kan behöva samråda med en läkare före operationen. Benskörhet, vissa mediciner eller cancerbehandling med strålning kan göra att implantatbehandlingen måste skjutas upp. Om man har hjärt-kärlsjukdomar och använder blodförtunnande medicin behövs kontakt med en läkare. Man kan opereras även om man är äldre. Det är inte hur gammal man är som är avgörande, utan hur frisk man är för sin ålder.

Parkinsons sjukdom, Sjögrens syndrom eller stroke är exempel på sjukdomar som kan göra det svårare att ha lösa proteser. Då kan implantat göra att man får bättre livskvalitet.

Implantat på barn och ungdomar görs bara av specialister efter en särskild undersökning. Barn växer, liksom deras käkben, och implantaten kan hamna i ett felaktigt läge om de opereras in för tidigt.

Rökning kan försämra chanserna till en bra läkning efter implantatoperationen.

Vilken förbehandling behövs?

Om man har ett friskt och starkt käkben krävs det i allmänhet ingen förbehandling. Ibland kan dåliga tänder behöva dras ut och då kan hålet som uppstår i käkbenet behöva läka någon tid.

Är det många eller mycket synliga tänder som saknas är det bra att få en tillfällig protes, fast eller avtagbar, som fyller ut luckorna och som ger en bättre tuggförmåga.

Ibland finns det för lite ben för att kunna sätta in implantat. Det kan bero på att käkbenet har tillbakabildats, att det saknas ben för att käkhålorna i överkäken är i vägen eller för att en nerv eller ett stort blodkärl är i vägen i underkäken. Då krävs speciella förbehandlingar och undersökningar av specialisttandläkare.

Hur går det till att sätta in implantat?

Behandlingen går ut på att först sätta in titanimplantat i käkbenet som fästen för nya tänder. Sedan monteras nya konstgjorda tänder på implantaten.

Först krävs noggranna förberedelser med röntgenundersökning och analys av möjligheterna att sätta in implantat. Ibland behövs undersökning med skiktröntgen, så kallad tomografi, som ger tredimensionella bilder för att benet ska kunna granskas från olika riktningar.

Röntgenundersökningen görs för att få svar på

 • om käken kan tjäna som fäste för implantat
 • om benkvaliteten är bra, om det finns tillräckligt med ben och om benets form är lämplig
 • om det finns tillräckligt med utrymme
 • om det finns nerver och blodkärl eller förändringar i käken som kan innebära begränsningar för operationen.

Behandling i ett eller två steg

Själva implantatbehandlingen kan utföras i ett eller två steg. Två steg betyder två operationer, en större och en mindre. Den första operationen tar en till två timmar beroende på hur många implantat som ska sättas in. Först viks slemhinnan undan och hål borras i käkbenet med en särskild borrmaskin. Kirurgen placerar sedan implantaten i käkbenet. Därefter sys slemhinnan över. Implantaten syns inte i det här läget.

Titanimplantaten behöver växa fast i käkbenet. Det kan ta upp till ett halvår beroende på vilken typ av implantat som används och i vilken del av käkarna som implantaten sitter. Under tiden behöver man inte vara tandlös. Sju till tio dagar efter operationen kan man ha sin gamla protes som har formats om för att passa käken. I mindre luckor kan man ibland få fasta tillfälliga tänder som stödjer på granntänderna direkt efter operationen.

Vid den andra operationen, steg två, öppnas slemhinnan vid varje implantat och små förlängningar, så kallade distanser, ansluts till implantaten. Distanserna går upp genom slemhinnan och på dem kan senare den nya konstgjorda tanden eller bron skruvas eller cementeras fast. Den andra operationen går vanligtvis snabbare än den första.

Efter någon vecka börjar de nya tänderna tillverkas

Efter någon eller några veckor, när slemhinnan har läkt, börjar arbetet med att framställa nya konstgjorda tänder. Det kan handla om antingen enstaka kronor eller flera tänder sammansatta i en bro.

Tandläkaren tar först ett avtryck av käke och implantat så att tandteknikern får en modell. På modellen bygger tandteknikern upp bron. Den fasta bron har ett skelett eller en kärna, som för det mesta är gjord av en guldförening, titan eller medicinskt stål. Skelettet måste passa exakt på implantaten. På skelettet fäster man sedan tänder av keram eller plast.

Efter ytterligare ett par veckor är tänderna klara

För det mesta tar det ungefär två till fyra veckor att framställa de konstgjorda tänderna. Val av metod, tandköttets läkning, tillgång till tandtekniker med mera avgör när arbetet kan vara klart. Om det handlar om en bro skruvas den vanligtvis på plats. Skruvhålen försluts sedan med plastfyllningar. Bron kan man inte själv ta bort, men tandläkaren kan ta bort den för att justera och eventuellt reparera den. Enstaka kronor kan sättas fast med cement. Det gäller ibland även mindre broar, som då inte kan tas bort alls.

Om man har tappat många tänder kan den implantatstödda bron, förutom tänderna, ersätta även ben och slemhinna. På så sätt kommer bron att fylla ut och stödja ansiktets mjukdelar så att man inte ser ihopsjunken ut.

Behandling i ett steg

Enstegsbehandling innebär att implantatoperationen utförs vid ett tillfälle. Operationen tar en till två timmar beroende på hur många implantat som ska sättas in. I stort sett används samma teknik som under den första operationen vid tvåstegsbehandlingen. Men i stället för att sy över slemhinnan och täcka implantaten låter man implantaten eller läkdistanser sticka upp några millimeter ur slemhinnan redan från början. Då behövs inte någon andra operation. Vilken metod som används beror på käkens förutsättningar och bestäms av tandläkaren och käkkirurgen.

Läkningen kan ta olika lång tid

Exakt hur lång tid det tar för implantatet att växa fast i käkbenet beror bland annat på var implantatet sitter. Om man har bra ben och om implantaten sitter mycket stabilt från början kan tandläkaren ibland bygga de konstgjorda tänderna på implantaten samma dag eller veckorna efter operationen. Ibland kan man behöva vänta flera månader innan implantaten byggs på.

Ibland kan en bentransplantation behövas

Om käkben saknas kan man få en bentransplantation, oftast i överkäken. Det innebär att en käkkirurg tar ben från någon annan del av kroppen eller använder konstgjort ben och fäster det i käken.

Olika grader av tandlöshet kräver olika lösningar

Om man bara saknar eller har förlorat en tand behöver oftast bara ett implantat opereras in. Implantatet kan då bära en enstaka konstgjord tand, ett så kallat entandsimplantat.

Saknar man en tand långt fram i tandraden måste man ta hänsyn till flera olika förhållanden i munnen för att ersättningen ska se fin ut. Det räcker inte att implantatet fastnar i käkbenet. Den omgivande vävnaden måste också ha en form som ger ett naturligt utseende. Ibland är förutsättningarna så svåra att det är bättre att göra en bro som stödjer på de omgivande tänderna för att få bästa utseendemässiga resultat.

Om man har förlorat flera tänder kan man få flera implantat inopererade för att stödja en fast bro. Hur många implantat som behövs beror på hur bra och hur mycket käkben man har, hur hårt man biter och hur förhållandet mellan käkarna ser ut. Har man förlorat stora delar av käkbenet behöver tandläkaren bygga ut bron med de konstgjorda tänderna för att få ansiktet att se ut som tidigare. Då krävs flera implantat för att ge ett stabilt underlag.

Är man helt tandlös i en käke behövs det i allmänhet fyra till sex implantat, någon gång ännu fler, för att kunna bära en hel tandrad med konstgjorda tänder.

Ett alternativ som fungerar bra och är billigare, för den som kan tänka sig en avtagbar protes, är två eller tre implantat, som man knäpper fast en så kallad täckprotes på.

Gör det ont att få implantat inopererade?

Operationen görs vanligtvis med lokalbedövning och är smärtfri. Om man är orolig för operationen kan man få någon lugnande medicin.

Efter operationen

Ofta får man antibiotika efter operationen. Ibland kan man behöva smärtstillande tabletter. Eftersom kirurgen borrat i benet får man ofta en övergående inflammation med svullnad, ömhet och ibland en blödning. Men i det stora hela är besvären efter operationen vanligtvis ganska små.

Man bör inte belasta det opererade området med en avtagbar protes under de första sju till tio dagarna. För att hålla rent kan man skölja munnen med koksaltlösning och klorhexidinlösning. Kirurgen ger instruktioner. Om man har opererat en hel käke kan man behöva äta flytande kost under några dagar.

Viktigt hålla rent runt implantaten

Det är lika viktigt att hålla implantaten och de nya tänderna rena som det är att hålla vanliga tänder rena. Man måste hålla tandköttet friskt runt implantaten för att undvika infektioner. Formen på de nya tänderna gör att matrester och bakteriebeläggningar lättare fastnar runt implantat och bro. Råd och instruktioner får man av tandläkaren eller tandhygienisten.

Det kan ta tid att vänja sig

Det kan kännas ovant att få fasta tänder efter att ha varit tandlös en lång tid. De konstgjorda tänderna kan vara en ny och ofta överraskande bekantskap. Man måste vänja sig i lugn och ro. Ibland påverkas talet och man kan behöva träna genom att läsa högt.

Uppföljning och efterkontroller behövs

Man kan själv kontrollera sina implantat och konstgjorda tänder varje dag när man borstar tänderna. Man bör kontrollera att broar och kronor känns stabila, att de är hela, att tandköttet inte blöder eller är svullet och att det inte gör ont.

För att kontrollera käkbenet runt implantaten måste tandläkaren göra en röntgenundersökning. När man får sina konstgjorda tänder görs den första röntgenkontrollen, en så kallad referensröntgen. Det betyder att röntgenbilderna sparas och används som jämförelse när tandläkaren sedan kontrollerar implantaten de kommande åren. De första två åren är viktiga och man brukar då ta nya röntgenbilder. Tandläkaren läser av bilderna och jämför med hur det ser ut i munnen.

Om implantaten och benet är friskt efter två år kan man förlänga tiden mellan röntgenkontrollerna till exempelvis fem år. Om det däremot skulle vara problem, till exempel att benkanten sjunker, måste man göra tätare röntgenkontroller.

Vid regelbundna efterkontroller hos tandläkare eller tandhygienist kontrolleras

 • slemhinnan runt implantaten
 • om det finns bakteriebeläggningar, så kallat plack, runt implantaten och på de konstgjorda tänderna
 • att de konstgjorda tänderna är hela och att bettet stämmer när man biter ihop
 • att bron eller kronan sitter fast.

Ibland kan man få problem och komplikationer

Forskning visar att implantat ofta kan fungera bra under lång tid. Men ibland kan man få en infektion eller så gör trycket från protesen att implantatet inte växer fast som det ska. Om man röker kan det försämra läkningen.

Det är ovanligt att implantat lossnar. Om implantat lossnar inom några månader efter operationen beror det ofta på att implantaten aldrig har växt fast ordentligt i benet. Om man förlorar implantatet senare kan det bero på överbelastning. För att minska risken för överbelastning kan man använda en bettskena på natten.

Man kan få infektioner runt implantaten. Det kan jämföras med tandlossning runt tänder. Bakterier samlas runt implantaten och växer ner mellan det och slemhinna. Man kan sedan få en kronisk infektion som gör att ben försvinner. Därför är viktigt att sköta munhygienen vid implantaten för att undvika infektioner.

Tänder, broar och kronor slits olika beroende på den belastning de utsätts för. Efter några år kan det bli aktuellt att justera eller byta kronan eller bron. Implantaten i käken slits däremot inte, så nya kronor och broar kan byggas på samma implantat.

Om en ny operation måste göras

Om man har förlorat ett implantat och det måste ersättas med ett nytt krävs en ny operation. Hålet i benet efter det förlorade implantatet måste läka och vävnaderna måste vara friska innan ett nytt implantat kan opereras in. Det kan ta flera månader.

Ibland kan man förlora ett implantat i en bro utan att det måste ersättas. De implantat man har kvar kan klara av att stödja bron.

Hur säkra är implantaten?

Fasta broar i underkäken som sitter fast på implantat lyckas i upp till 98 procent av behandlingarna. Motsvarande siffra i överkäken är 90-95 procent. Många experter tror att implantat kommer att kunna fungera bra under en hel livstid, men ingen vet ännu säkert hur gammalt ett implantat egentligen kan bli.

Får man infektioner runt sina implantat och en nedbrytning av benet runt skruven, kan det vara mycket svårt att bli av med bakterierna. Gängorna på implantaten kan vara svåra att rengöra. Det kan då bli nödvändigt att ta bort implantatet. Det är därför mycket viktigt att förebygga problem med hjälp av en god munhygien

Garanti

Vi lämnar två års garanti på implantatbehandling från och med att behandlingen är slutförd och tandkonstruktionen sitter på plats i munnen.

Källa: 1177 Vårdguiden

 • Pingback: writeessay
 • Pingback: Viagra prices
 • Pingback: Cialis prices
 • Pingback: Viagra daily
 • Pingback: Cialis generic
 • Pingback: Generic cialis
 • Pingback: Viagra uk
 • Pingback: Cialis tablets
 • Pingback: Cialis online
 • Pingback: Generic cialis
 • Pingback: Buy cialis online
 • Pingback: Cialis prices
 • Pingback: Buy cialis online
 • Pingback: 586BgzaRizi
 • Pingback: hdmobilesex.me
 • Pingback: Cialis prices
 • Pingback: example.org.17
 • Pingback: drugs for sale
 • Pingback: Buy viagra
 • Pingback: Cialis online
 • Pingback: Buy viagra online
 • Pingback: levitra
 • Pingback: Generic viagra
 • Pingback: Google
 • Pingback: Google
 • Pingback: strapless dildo
 • Pingback: fun88
 • Pingback: laptop app
 • Pingback: vacuum penis pump
 • Pingback: milf dating
 • Pingback: webcamsex
 • Pingback: sexo ao vivo
 • Pingback: anal training
 • Pingback: Babaria Zonnebrand
 • Pingback: pocket stroker
 • Pingback: pc games download
 • Pingback: cursos gratuitos
 • Pingback: Indiatimes
 • Pingback: sex loud
 • Pingback: high quality dildo
 • Pingback: sexe webcam
 • Pingback: Ban hoc thong minh
 • Pingback: sexe webcam
 • Pingback: thruster vibe
 • Pingback: 8 inch dildo
 • Pingback: adult toys
 • Pingback: realistic dildo
 • Pingback: best pegging toys
 • Pingback: two headed dildo
 • Pingback: dong
 • Pingback: Porn
 • Pingback: Snovitra Strong
 • Pingback: Ghostwriter
 • Pingback: jelly caribbean
 • Pingback: black dildo
 • Pingback: boiler interlocks
 • Pingback: foreplay games
 • Pingback: remote panties
 • Pingback: 15% minoxidil
 • Pingback: satta matka
 • Pingback: clit sex toys
 • Pingback: Ashlyn brooke mold
 • Pingback: double dong
 • Pingback: thick dildo
 • Pingback: SI select dildo
 • Pingback: vibrating stroker
 • Pingback: anal training kit
 • Pingback: porn land
 • Pingback: porn city
 • Pingback: luxury vibrator
 • Pingback: c ring with bullet
 • Pingback: jockstrap brief
 • Pingback: gay sucking penis
 • Pingback: Verordnung
 • Pingback: SSRU
 • Pingback: huge dildo
 • Pingback: using dildo
 • Pingback: best paddle
 • Pingback: bondage kit
 • Pingback: nummer schilderen
 • Pingback: porn
 • Pingback: realistic dildo
 • Pingback: Viagra
 • Pingback: Hundekurv
 • Pingback: click for source
 • Pingback: Julia Ann Porn
 • Pingback: bdjobs today
 • Pingback: Pakistani Suits
 • Pingback: Pool Light
 • Pingback: sexboer
 • Pingback: geile sex filmpjes
 • Pingback: porno files
 • Pingback: gratis films
 • Pingback: pornofilmpjes
 • Pingback: liteblue login
 • Pingback: iptv smarters app
 • Pingback: liteblue.usps.gov
 • Pingback: home made sex toys
 • Pingback: cordless massager
 • Pingback: hw f450 manual
 • Pingback: wekend getaway
 • Pingback: Best Penis Pump
 • Pingback: hundefoder
 • Pingback: nipple bondage
 • Pingback: beeg bbw
 • Pingback: plus size corset
 • Pingback: one walmart login
 • Pingback: one.walmart.com
 • Pingback: Bluechew reviews
 • Pingback: Don Juravin
 • Pingback: 8 weeks Pregnant
 • Pingback: orm hund
 • Pingback: msn connexion
 • Pingback: vibrator unboxing
 • Pingback: bondage toy
 • Pingback: bondage set
 • Pingback: bondage restraints
 • Pingback: diy sex toys
 • Pingback: lube for gay men
 • Pingback: sex toys for clit
 • Pingback: podcast
 • Pingback: idn poker online
 • Pingback: vibrators
 • Pingback: gay sucking penis
 • Pingback: couples penis ring
 • Pingback: home decor modern
 • Pingback: power rod vibrator
 • Pingback: sbobet online
 • Pingback: Att.net Mail
 • Pingback: internet marketing
 • Pingback: pocket vagina
 • Pingback: sexy underwear
 • Pingback: gay sex toys porn
 • Pingback: his and hers toys
 • Pingback: FC København shop
 • Pingback: doc johnson
 • Pingback: free xxx
 • Pingback: Yt Mp3
 • Pingback: male prostate toys
 • Pingback: viagra tablets
 • Pingback: onewalmart
 • Pingback: buy viagra
 • Pingback: hosting
 • Pingback: wizkid
 • Pingback: sildenafil 100mg
 • Pingback: online pharmacies
 • Pingback: glass plugs
 • Pingback: anal play
 • Pingback: rumble rabbit
 • Pingback: first anal sex
 • Pingback: online pharmacies
 • Pingback: pharmacy
 • Pingback: Follower
 • Pingback: tura beach seo
 • Pingback: ask me anything
 • Pingback: penis pump
 • Pingback: big dildos
 • Pingback: buy cialis online
 • Pingback: cialis generic
 • Pingback: 192.168.1. 254
 • Pingback: nhdtb 308
 • Pingback: cialis
 • Pingback: cialis prices
 • Pingback: vibrating wand
 • Pingback: btc to neteller
 • Pingback: CAWD-008
 • Pingback: dong
 • Pingback: gay cock ring porn
 • Pingback: guitar licks
 • Pingback: judi online
 • Pingback: apps for pc
 • Pingback: full apps download
 • Pingback: Dank Vapes
 • Pingback: Eweka
 • Pingback: realistic dildo
 • Pingback: stump grinding
 • Pingback: THC vape juice
 • Pingback: Chat Teen Live
 • Pingback: kenya
 • Pingback: Blackjack System
 • Pingback: ABP-897
 • Pingback: runelite
 • Pingback: wm1
 • Pingback: MEYD 525
 • Pingback: Artsy t shirts
 • Pingback: Sexy girl clothing
 • Pingback: DVDFab Crack
 • Pingback: tech news
 • Pingback: diazepam for sale
 • Pingback: supreme cartridge
 • Pingback: jockstrap bulge
 • Pingback: bondage straps
 • Pingback: gay bondage set
 • Pingback: IPX-369
 • Pingback: invest in bitcoin
 • Pingback: Walmart Onewire
 • Comments are closed.
  -->