BettskenaAllmänt

Om man gnisslar tänder innebär det att man gnider tänderna i över- och underkäken mot varandra, ibland kan det då uppstå ett gnisslande ljud. Gnissla tänder är något man oftast gör omedvetet, när man sover.

Om man pressar tänder biter eller håller man ihop käkarna under korta eller långa intervall. Man kan bita ihop tänderna både under sömnen och när man är vaken.

Det är oklart vad som gör att man gnisslar eller pressar tänder i sömnen. Om man pressar tänder när man är vaken beror det oftast på stress och ökad anspänning.

Barn kan börja gnissla tänder när mjölktänderna kommer fram. Gnisslingen brukar sedan minska i sjuårsåldern.

Om man gnisslar eller pressar tänder när man sover finns det oftast ingen behandling som kan göra så att man slutar. Däremot finns det mycket man kan göra för att lindra effekterna av tandgnisslingen. Om man pressar tänder när man är vaken kan man bli hjälpt av ett särskilt rörelseträningsprogram, som gör att musklerna i käken blir mer avslappnade och att man blir medveten om underkäkens position.

Symtom

Om man gnisslar tänder kan tänderna bli nötta, det syns särskilt tydligt på framtänder och hörntänder. Ibland blir kanterna på tänderna vassa eller taggiga. Nötningen går oftast mycket långsamt.

Om man pressar tänder ofta och länge kan man få ett eller flera av nedanstående besvär

  • ljud från ena eller båda käklederna när man gapar eller stänger munnen
  • svårt att gapa stort
  • värk eller trötthet i käkmusklerna
  • värk eller ömhet i tänderna
  • spänningshuvudvärk i tinningarna eller pannan.

Behandling med bettskena

Om man gnisslar eller pressar tänder i sömnen kan en bettskena lindra besvären och skydda tänderna från att nötas. Hur ofta och hur länge man måste ha bettskenan varierar.

Om man pressar tänder när man är vaken kan man bli hjälpt av ett särskilt rörelseträningsprogram, som gör att musklerna i käken blir mer avslappnade. Bettskenan avlastar tuggmuskler och mildrar tändernas slitage och överbelastning.

bettskena

När ska man söka vård?

Om man har besvär med värk och stelhet i käkarna eller några andra symtom som kan tyda på att man gnisslar eller pressar tänder, bör man ta kontakt med sin tandläkare. Behöver du en bettskena?