BehandlingsplaneringHär är tandläkarna Kennedy Cankalp och Josef Aslan i full färd med en behandlingsplanering. Omfattande behandlingar kräver omsorg och noggrann planering där hela teamet med tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor är involverade. Vi tar fram olika behandlingsalternativ med skriftliga kostnadsberäkningar som presenteras för patienten med modeller, filmklipp och röntgenbilder. Det blir ett beslutsunderlag för patienten att ta ställning till i lugn och ro hemmavid, innan behandlingen påbörjas. Behandling ska alltid göras i samförstånd mellan patient och tandvårdsteam.